D E    C L E R C Q S T R A A T
de De Clercqstraat

76 Views of Amsterdam about 1900
76 Vue d'Amsterdam vers I'an 1900
76 Stadsansichten Amsterdam um 1900
76 Vista de Amsterdam hacia 1900

K I N K E R S T R A A T
de Kinkerstraat

"Geen televisie, geen vliegtuigen. Het woord auto was een neologisme. Wel overheerste in de stad de stank van paardenstront en was er voor het eerst leerplicht op school. Amsterdam in 1900. Pornografie was er ook al. Het is maar honderd jaar geleden. Als de lantaarnopsteker zijn ronde deed, keerde de rust terug."

>> ga verder naar de foto's >>

of ga door naar:

>> Stadsgezichten van Jacques Wesselius <<

reageren op deze site? mail naar info@amsterdam2000.nl
 

eXTReMe Tracker